فروشگاه پارسامد برای بخش فروش حضوری و همچنین پشتیباتی سایت اینترنتی از خانم های مجرد و با تجربه دعوت به همکاری می کند.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر صبح ها از ساعت 10 تا 13 به صورت حضوری به فروشگاه مراجعه کنند.

آدرس: رشت، خیابان فلسطین، روبروی مسجد امام جعفر صادق، فروشگاه پارسامد.